Ljunglöf, Henrietta

Tullia Henrietta Nettelbladt föddes 27/7 1797 och avled 10/1 1884.
Hon var dotter till grosshandlaren Carl Felix Nettelbladt (1772-1861) och dennes hustru Lovisa Tullia Denisson.

Henrietta var sedan den 2/2 1822 gift med tobaksfabrikören Jacob Fredrik Ljunglöf.

De bodde till en början vid makens första tobaksfabrik vid Drottninggatan 81 A (Kungsbacken) i Stockholm.
Då verksamheten 1839 flyttade till Stora Badstugatan 24 (nuv. Sveavägen) flyttade de i i en stor våning där.

I mitten av 1800-talet arrenderade de fastigheten Agnesberg i Ulriksdal (Solna). Arrendet behålls av Henrietta fram till hennes död 1884.
Efter Jac. Fr. Ljunglöfs död 1860 flyttade Henirietta vid ett flertal tillfällen:
1862, Drottninggatan 90
1871, Drottninggatan 98

Den 2 mars 1874 flyttar hon in tillsammans med dottern Carolina Matilda och dottern Agnes Augusta Kruse och dennas fem barn på Agnesberg I Ulriksdal.

Inflyttar från Solna den 26/10 1878 till Klara Strandsgatan 2 B (Vasagatan) tillsammans med dottern Carolina Mathilda. De var då båda mantalsskrivna i Solna.
24/9 1879 flyttar de vidare till
Drottninggatan 81 A (rote 6, Observatorieroten) Fastigheten ägdes då av grosshandlaren T. Helsing.

Henrietta avlider 10 januari 1884 av organiskt hjärtfel med hjärtförlamning. Hon begravs den 18 jan. på Solna Kyrkogård men finns inte i deras begravningsregister.

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.