Lindström, Nils

Ort: Norrköping

Nils Lindström erhöll år 1772 hallrättens resolution att driva snus- och kardusfabrik i Norrköping. Han var troligen identisk med den Lindström, som i kompani med med Eklund drev det gamla Broockmanska spinneriet.
Lindström anhöll 1774 om lån ur manufakturfonden på 18.000 dlr kmt för att tillverka snus och kardustobak av potatisblad.
Ansökan avslogs då farhågor uttrycktes bland annat att den potatis som blev över sedan blasten använts skulle förfaras.
Vid den här tidpunkten var potatis inte en särskilt efterfrågad produkt.