Lindroth, Michael

Ort: Norrköping

Brukspatronen Michael Lindroth, 1717-1785, var på sin tid en betydande köpman, manufakturist och skeppsredare.
Han erhöll 1775 tillstånd av hallrätten att inrätta snus- och kardusfabrik i Norrköping.

Efter hans frånfälle drevs rörelsen för stärbhusets räkning till den 31 december 1789.
Rörelsen övertogs sannolikt av svärsonen Jöns Brunbeck.