Lindahl, Lorents

Ort: Norrköping

Lorents (Lars) Lindahl d.y. var född omkring 1710. Han erhöll den 23 mars 1733 privilegium på ett tobaksspinneri i Norrköping. Företaget kallades ”Tobaksspinneriet Linden”.
Under perioden 1735-1740 upparbetade man 47.073 kg utländsk tobak och svensk tobak som skördades på två egna tunnland. Han köpte även in tobak från andra odlare.
Runt Norrköping fanns stora tobaksodlingar.

1740 bestod rörelse av två spinnbord och cirka 40 personer sysselsattes. 1750 års fabriksberättelser uppger att Lars Lindahl och Co var företagets ägare och i början av 1760-talet innehades det av Johan Lindahl(1727-1778) och intressenter. Johan Lindahl drev företaget för sterbhusets räkning.
Sannolikt var Lorents Lidahl då död.

Lars Lindahl grundade dessutom pipbruket Stjernan (privilegium av den 28 april 1757) som efter hans död drevs av Jöns Brunbeck, borgmästare i Norrköping.
Lars Lindahls båda söner, Göran och Herman drev båda under en tid egna snusfabriker i staden.
(se vidare under deras namn)