Luthman, P,J,

Ort: Norrköping

P.J. Luthman drev tidigare en tillverkning av berlinerblått och beviljades tillstånd den 23 september 1807 att driva rulltobaksfabrik.
Inga tillverkningsuppgifter har påträffats.