Lindström, J.M.

Ort: Jönköping

Handlanden J.M. Lindström fick den
2 september 1834 tillstånd av hallrätten att mala snus i Jönköping. Den obetydliga fabrikationen nedlades vid 1810.