Lindqwist, Malte

Ort: Jönköping

Malte Wiktor Lindqwist, f. 1811, drev kram- och specerihandel i Jönköping. Han erhöll tillstånd av kommersekollegium den 27 mars 1838 att tillverka snus, vilket han gjorde i blygsam omfattning till 1840.