Lindqvist, Christian

Ort: Jönköping

Handlanden och rådmannen Christian Lindqvist, f. 1742, beviljades den 10 mars 1794 tillstånd att mala snus. Sonen Johan övertog efter sin faders död 1815 rörelsen, som nedlades i början av 1820-talet.