Lindquist, Jacob

Ort: Jönköping

Handlanden Jacob Lindquist beviljades den 17 november 1809 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Jönköping.

Efter hans död 1836 drev änkan Elisa Christina, f. Hillman, rörelsen till den 17 februari 1842 då företaget såldes till handlanden J.F. Ring. 1849 upphörde fabrikationen.