Lindquist, Isac

Ort: Jönköping

Den 23 januari 1804 erhöll Isac Lindquist i Jönköping privilegium att tillverka snus. Rörelsen bedrevs i blygsam skala och nedlades 1828.