Lindman, Olof S.

Ort: Jönköping

Kram- och specerihandlaren Olof Salomon Lindman erhöll den 20 december 1845 tillstånd av kommerskollegium tillstånd att tillverka snus i Jönköping.

Kring 1867 överläts företaget på firman S.J. Johansson & C:o., vilka drev tillverkningen till 1875.
Johan Salomon, son till Olof Salomon, övertog 1876 rörelsen i kompanjonskap med Gustaf Adolf Sundbeck under firma S. Lindman & C:o.

Rörelsen drevs till 1897, då företaget övertogs av Johan Adolf Petersson som under firma S. Lindman & C:o Eftr., John Petersson, endast ägnade sig åt handelsrörelse.