Knutsson, L

Ort: Jönköping

L. Knutsson började den 31 juli 1819, efter tillstånd av hallrätten, en tillverkning av snus.
Fabrikationen var av ringa omfattning och upphörde i början av 1820-talet då Knutsson avflyttade från Jönköping.