Karlsson, Robert

Ort: Jönköping

Robert Karlsson drev mellan 1869-1888 en snusfabrik i Jönköping vid Östra Storgatan 79.
Han var även ombud för Brandförsäkringsaktiebolaget Sverige samt hade lager för Munkedahls AB papper, papp och tjärpapp.
1870 hade han 2 arbetare anställda och 1880 3 arbetare.
1886 utgjordes kapitalet av 5.000 kr.