Nyberg, P

Ort: Jönköping

Peter Nyberg erhöll den 24 februari 1802 tillstånd av hallrätten att mala snus. 1810 upphörde den ringa fabrikationen.