Lindegren, J., & C:o Handelsbolag

Ort: Karlskrona

Handelsbolaget Johan Lindegren & C:o., innehades av konsul Johan Lindegren (1766-1838).
Företaget var vid 1800-talets början Karlskronas största rederi. Lindegren ansökte om att få starta karduskarveri och skriver i sin ansökan att
”det osäkra läge, varuti svenska handeln för närvarande sig befinner, gör en och var omtänkt att i tid uppsöka lovliga utvägar till framtida bärgning och utkomst”.

Hans anhållan beviljades den 29 mars 1810.
I början av 1820-talet hade rörelsen övertagits av I.G. Müller, som omkring 1816 själv erhållit hallrättens tillstånd att tillverka kardustobak. Företaget ägde bestånd i några år.