Lindberg, J

Ort: Karlskrona

Handelsbokhållaren John Lindberg (f.1810) fick den 5 februari 1836 tillstånd att tillverka snus och kardustobak i Karlskrona. Tidigare arbetade han hos Catharina Rebecka Rettig som efter det hon blivit änka fortsatt Olof Lindgrens tobakstillverkning.
John Lindbergs tillverkning var av ringa storlek och nedlades efter några år.