Lindblad, J

Ort: Eksjö

Den 25 januari 1813 erhöll Johan Lindblad hallrättens tillstånd att anlägga en snustillverkning.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1824