Hultman, C.H.

Ort: Eksjö

Carl Henrik Hultman, färgare, erhöll den 16 november 1842 privilegium att tillverka snus.
Det är oklart om någon produktion kom tillstånd.