Kjölström, Petter

Ort: Enköping

Den 30 mars 1728 erhöll ”några personer” resolution på att driva tobaksspinneri i Enköping. Anläggning kom aldrig till stånd. År 1761 ansökte ”några inbyggare” om tillstånd att få driva tobaksspinneri i Enköping då stora mängder tobak odlades på stadens jord. Anhållan avslogs med hänvisning till 1741 års förordning som förbjöd inrättandet av nya tobaksspinnerier i riket.
Den 26 januari 1802 fick staden sitt första tobaksspinneri då den före detta tobakshandlaren i Stockholm, Petter Kjölström, fick privilegium att driva sådan verksamhet.
Rörelsen var av obetydlig omfattning och upphörde efter någon tid.