Liebman, Elieser

Ort: Göteborg

Skyddsjuden och skomakarmästaren Elieser Liebman, f. 1808 i Köpenhamn, hade varit anställd ett och ett halvt år hos snusfabrikör Robert Brattberg.

Den 7 juli 1848 erhöll Elieser Liebman tillstånd av magistraten att anlägga tobaks-, snus- och cigarrfabrik i Göteborg.
Den mindre rörelsen nedlades 1852.