Lidberg, Erland

Ort: Göteborg

Erland Lidberg, tidigare lantvärnist, erhöll den 24 februari 1820 tillstånd av hallrätten att tillverka snus. Den obetydliga rörelsen upphörde 1826.