Lesse, Anders

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Lesse fick tillstånd av hallrätten den 23 augusti 1768 att idka snustillverkning. Den obetydliga rörelsen upphörde 1789.