Lind, G

Ort: Göteborg

Skräddaregesällen Gustaf Lind fick den 25 november 1813 hallrättens tillstånd att tillverka snus i Göteborg. Några tillverkningsuppgifter har inte påträffats