Levin, Levi

Levi Israel Levin drev agenturaffär engross vid Västerlånggatan 67, tel 2103 (år 1903)
Han var styrelseledamot i Tobaksaktiebolaget Condor.

Levi Israel Levin föddes i Hudiksvall 24/3 1880.

5/12 1904 inflyttar han från Storkyrkoroten till Kapellgränd 4 (kv. Pelarbacken Större 7).
Han var gift med Rosa Amalia Lapidus, f. 26/1 1879 i Kristinehamn.
De hade barnen:
Björn John Vilhelm, f. 4/11 1903
Ragnar Sigvard, f. 520/5 1908, d. 14/2 1909
Samuel Arne, f. 22/4 1910

18/10 1911 flyttar familjen till  Hornsgatan 49 (kv. Mullvaden första)
23/10 1923 avflyttar familjen till Kungsholmen.

Fabrikskopplingar
Condor, Tobaksaktiebolaget