Laurens, Edouard

Eduard Laurens var fransman och startade en cigarettfabrik i Bryssel 1885.
1887 anlade han en cigarettfabrik i Alexandria, Egypten, och det blev starten på ett segertåg i västeuropa.
1888 får tillstånd av vicekungen i Egypten, Tawfiq Pascha, att använda namnet Le Khédive med vicekungens porträtt på cigarettpaketen.
Khédiv är ursprungligen ett persiskt ord för herre och användes 1867-1914 av den som ledde Egypten men formellt var underställd det osmanska riket.

Filalfabriker anlades 1890 i Kairo och München, i London 1912, i Antwerpen och Genève 1915, i Oslo och Haag 1921, i Wiesbaden 1920.

I Stockholm anlades en filial 1912.

Senare kom även Edourads son, Jules Herbert, in i företaget.

Fabrikskopplingar
Ed. Laurens ”Le Khedive”