Lexenberg, Jenny

Jenny Lexenberg föddes 10/1 1884 i Malmö som dotter till Abraham Schwartzman, f. 1852 i Polen och Maria Emilia Katz, f. 1865. Båda var av mosaisk trosbekännelse.

Jenny Lexenberg var delägare i Cigarrettfabriken Progress, Gedin & Lexenberg i Halmstad.

Hon blev änka 29/7 1941 och avled den 17/9 1960, då boende på Pålsjögatan 8 i Hälsingborg.

Fabrikskopplingar
Cigarrettfabriken Progress, Gedin & Lexenberg