Leth, J.C.

Ort: Sölvesborg

1856 bildades i Sölvesborg ett bolag för cigarrtillverkning. 1857 övertogs rörelsen av J.C. Leth som tidigare drivit cigarrfabrikation i Halmstad vilken han därstädes inköpt av Göransson. Den obetydliga rörelsen i Sölvesborg upphörde redan efter några år.