Klingenberg, Sam.

Ort: Sölvesborg

Förre verkmästaren Sam. Klingenberg vid Nya Tobaksspinneriet erhöll den 23 februari 1760 privilegium på att driva tobakskarveri jämte snusmalning.
Rörelsen överläts sedermera på Margareta Lindberg som tillsammans med tullkontrollören Botvid Wickman tidigare drivit tobaksfabrik i Karlskrona.
Överlåtelsen bifölls den 30 juni 1762 med anledning av Sam. Klingenberg sjuklighet och med hänsyn till att tobaksfabriken skulle komma i bättre händer.
Någon tillverkningsuppgift har dock ej påträffats.