Nils Swensson Cigarrfabrik

Ort: Sölvesborg

Nils Swensson, f. 1866, grundade den 8 oktober 1902 cigarrföretaget Nils Swensson Cigarrfabrik, Råby, Håkanryd, Ivetofta socken i Kristianstad län. 1903 flyttades företaget till Sölvesborg och det inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.