Leffler j:r, Anders

Ort: Göteborg

Grosshandlaren i specerier och färgstoffer Anders Leffler j:r (1808-1880)erhöll den 2 november 1841 kommersekollegii privilegium att tillverka all slags tobak.
Han drev redan sedan tidigare gross- och detaljhandel på Kyrkogatan 52.
Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1856.
Leffler grundade redan 1855 Leffler Mariebergs Bresiljefabrik och Benmjölskvarn.

Lefflers fortsatta affärsrörelse uppgick så småningom ICA.

Anders Lefflers far var handelsman och skeppsredare.