Larsson, Johan Botvid

Ort: Göteborg

Cigarrarbetaren Johan Botvid Larsson (f. 1834) beviljades den 9 november 1860 av magistraten tillstånd att tillverka cigarrer. Den obetydliga rörelsen nedlades den 2 december 1853.