Larsson, Johan Anton

Ort: Göteborg

Handelsbetjänten Johan Anton Larsson (f. 1818), som under sex års tid varit anställd hos snusfirman Anders Johanssons Enka & Son, erhöll den 11 februari 1841 kommerskollegium privilegium att driva tobaksfabrik i Göteborg. Rörelsen var av ringa omfattning upphörde 1868.