Larsson, Johan

Ort: Göteborg

Hökaren Johan Larsson i Göteborg fick den 16 oktober 1835 privilegium av kommerskollegium att tillverka snus och tobak. Den obetydliga rörelsen upphörde kring 1842.