Larsson, Anders G.

Ort: Göteborg

Anders Gustaf Larsson, f. 17/12 1856 i Göteborgs domkykoförsamling, drev under åren 1896-1898 en cigarrtillverknig av mindre omfattning.
Rörelsen lades ned 1898 då Anders Lars blev verkmästare hos A.B. Havanna-Magasinet i Stockholm.

1890 bodde han i Westra Haga 56&57 i Masthuggets församling.

5/9 1898 inflyttar han på Stora Nygatan 37 (kv. Typhon 10) för att den 11/10 anmäla avflyttning till Klara rote.

15/10 år 1900 inflyttar från Storkyrkoroten till Vasagatan 48 (kv. Lagern 8) som inneboende hos Tenggren.
11/3 1901 flyttar han till Storkyrkoroten.

2/4 1901 registreras han som inflyttad på Västerlånggatan 28 (kv. Alcmene 4) men avflyttar samma år till Storkyrkobrinken 3 (kv. Hippomenes 5).
1903 flyttar han vidare till Skeppsbron 16 (kv. Pyhon 6) där han bor till 10/10 1908.