Lampe & C:ni

Ort: Göteborg

Handlanden Heinrich Cornelius Röhss (f. 1798 i Schleswig, d. 1856) erhöll den 13 juli 1849 magistratens tillstånd att tillverka alle handa sorters tobak.

Till kompanjon hade han sin svärson, bokföraren August Wilhelm Carl Lampe (f. 1818 i Schwarmstadt, Hannover, d. 1896, gift med Maria Emilia Röhss).
August Lampe övertog den 10 februari 1854 ensam rörelsen under firma Lampe & Co. August Lampe bodde vid Nya Allén 96 B. Kontoret låg på 1870-talet vid vid Norra Hamngatan 34
Sonen Viktor Adolf (1856-1896) upptogs den 4 januari 1884 i firman.

Far och son avled båda samma år och företaget övertogs av August Lampes hustru i andra giftet, Anna Helena Clara, f. Auffermann.
Den 29 mars 1897 upptog hon sin son Georg Fredrik Lampe (1852-1917) till kompanjon. Företaget var till en början beläget vid Vasaplatsen men flyttade 1882 till nybyggda lokaler på  Lorensbergsgatan 6  uppgick den 1 januari 1913 i AB Förenade Svenska Tobaksfabriker. Rikstelefon var 306 och telegrafadress: Lampes

 

Företaget deltog med egen monter, n:r 2073, vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1866.
Montern innehöll cigarrer, snus och röktobak.

 

 

Produkter:

Cigarrer:

Angela
La Bella Rosita
Flor del Rey
Flor de Silva
Miss Kelly
Preciosa
Aromatica
Success
Le Halo
Valesca
Se upp
Jorden Rundt

 

Cigarr-Cigaretter:

Bendito
Havana-Sexan
Chic
Petitos

 

Snus:

Prosit Snus

Vera Snus

 

Röktobak:

Profeten (Lampe)