Lagerström, Magnus., och Olbers. Johan A.

Ort: Göteborg

Hovrättsrådet Magnus Lagerström (f. 1691 i Stettin, d. 1759), sedermera direktör i Ostindiska kompaniet och bekant för sin stora lärdom, beviljades den 17 maj 1733 i intressegemenskap med svågern, sekreteraren i handelssocieteten Johan Andreas Olbers (1673-1741) privilegium på tobaksspinneri i Göteborg.

Tobaksmästaren i den Schillerska manufakturen Olaus Skånberg övertog den 15 augusti 1748 rörelsen jämte tobakslagret, som bland annat bestod av 41 000 skålpundf virginska, 9 418 skålpund holländska och 14 244 skålpund svenska blad.

År 1757 drevs företaget med ett spinnbord, en karvstol och en press.
På grund av den stora konkurrensen hade tillverkningen nedgått betydligt, varför Skånberg av kommerskollegium erhöll varning för att den stipulerade tobakskvantiteten icke upparbetats.

Personkoppling
Magnus Lagerström
Johan Andreas Olbers