Landskrona Tobaksfabrik, Bresky & Co

Ort: Landskrona

Handlanden Isak Herman Bresky (f. 1850 i Polen och av mosaisk trosbekännelse) drev sedan 1880 en tobaksförädling i Landskrona.
Tillsammans med August Gottfrid Hilario Heil anmälde de den 29 juli 1891 att de ämnade driva en tobaksfabrik under namnet Landskrona Tobaksfabrik, Bresky & Co.
Någon fabriksberättelse har ej återfunnits så det är oklart om någon produktion kom igång. Företaget avregistrerades den 20 april 1893.

Företaget fanns med som deltagare (n:r 1583 i Industrihallen i 1897 års Stockholmsutställning och beskrevs då som uppköpare och förädlare av svensk råtobak.
1897 var den årliga omsättningen tobak 100 000 kg.
Isak Bresky återkom med ett nytt företag ( I.H. Bresky AB) för att genom svettning förbättra den svenska tobakens kvalitet. Detta företag startade han den 23 juli 1906 tillsammans med sönerna Herman Ludvig Bresky och Bernhard Bresky.
Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Isak Bresky