Landskrona Tobaksfabrik, Kaijser

Ort: Landskrona

Apotekaren Olof Lorentz Kaijser, född 1822 i Malmö, grundade Landskrona Tobaksfabrik 1863 som endast redovisat produktion detta år.
Lorentz Kaijser var son till Tobaksfabrikören J.G. Kaijser i Hudiksvall.
1863 flyttad han med familjen till Karlstad för att fortsätta som apotekare.
1890 bodde han som änkling med två barn i Karlstads stadsförsamling, Staden N:o 47.

I samma kvarter bodde även apotekare Viktor Undén, gift med Beata Kaijser, sannolikt dotter till Lorentz Kaijser.
Den familjen flyttade tids nog vidare till Södertälje där Viktor blev apotekare och lät bygga Lövstalund på gränsen mellan Södertälje och Grödinge församlingar. Där växte bland annat deras son, Bo Östen, upp som blev jurist, professor i juridik och Sveriges utrikesminister.
Huset blev sjukhem och 1964 avled Moa Martinson i fastigheten.
1992 blev fastigheten behandlingshem och där var jag själv biträdande enhetschef 1992-1994.
Lövstalund behandlingshem nedlades under våren 2008 och är numera bread & breakfast boende.