Lamm, D.A.

Ort: Stockholm

 

Bokhållaren  David Aron Lamm ( 24/6 1803 – 7/12 1842), son till Aron Moses Lamm (d. 1824)  och Regina Aaron Isaac, erhöll den 24 december 1832 tillstånd att driva tobaksfabrik i fastigheten Blecktornet på Södermannagatan 47, Södermalm. David Lamm var delägare i fastigheten.

I en priskurant från D.A. Lamm finns ett emblem med bild av Lilla Blecktornet med texten ”Bläcktorns Tobaks & Cigar Fabrik, N:o 27 Qv. Stads Trädgården i Cathar. Förs”

David Aron Lamm var gift med Rachel Fürstenberg (1804 – 1872)

Rörelsen överflyttades senare till Österlånggatan 47 och nedlades vid konkurs 1842. Konkursansökan inlämnades den 27/6 1842 och fastställdes genom dom den 14/6 1843.