Lindahl, Alfred E. Import Aktiebolag

Ort: Malmö

 

Alfred Emanuel Lindahl (f. 7/10 1866 i Karlskrona amiralitetsförs, d. 2/6 1937 i Malmö) registrerade den 29 januar9i 1898 firma Alfred Lindahl. Företaget ombildades den 5 december 1905 till firma Alfred Lindahls Import Aktiebolag med ett kapital på         102 000 kronor och med syfte att importera och driva handel med tobaks- och korta varor.

Styrelsen utgjordes av grosshandlare Alfred Lindahl med sjökapten John Lundvall (f. 1847 i Västervik ?) som suppleant. Bolagsordningen ändrades den 18 augusti 1908 med John Lundwall och konsul och disponent Frederic Johnson Carter (f. 29/8 1875 i Essington, Storbritannien, d. 9/8 1925 i Malmö) som ordinarie styrelseledamöter. År 1909 anlade de en cigarrfabrik som utvidgades 1913 och inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

 

 

Reklam från 1912