Kymell, Stina

Ort: Göteborg

Stina Kymell drev 1775 ett mindre snusmaleri i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades samma år. Något tillståndsbevis har inte påträffats bland hallrättens handlingar.