Koop, Hans P.C.

Ort: Göteborg

Fabriksmästare Hans Peter Christian Koop (f. 1822 i Itzehoe i Holstein) vid Lampe & C:os tobaksfabrik i Göteborg beviljades den 1 april 1859, sedan han blivit svensk medborgare, tillstånd av magistraten att driva tobaksfabriksrörelse.
Några tillverkningsuppgifter har ej återfunnits och Koop utvandrade året därpå till Amerika.