Körner & Boman

Ort: Göteborg

Den 1 juli 1854 ändrades namnet på Ferdinand Körners tobaksfabrik till Körner & Boman då J.A. B. Boman redan 1849 upptagits i bolaget.
1857 låg bolagets kontor vid Smedjegatan 5 för att den 1 april samma år flytta till Östra Hamngatan 14 (kv. Tenngjutaren n:r 12) som redan inrymde fabriken.

Då Ferdinand Körner avled 1859 fortsatte hans änka Ida Ulrika Charlotta Körner, f. som Meyer 1823 i Jönköping, rörelsen tillsammans med Boman vilket de anmält den 29 mars 1860.
Den 7 januari 1861 övertog Boman företaget under namn av J.A.B. Boman & Co. (Se vidare denna firma)

Produkter
C.M. Bellman

Personkoppling

Ferdinand Körner
Johan Adolf Bernhard Boman