Kuhlemann, Christian K F

Christian Friedrich Konrad Kuhlemann föddes 17 augusti 1874 i S:t Petri församling i Malmö. Son till verkmästaren Christian Ludvig Kuhlemann, f. 1848 i Bremen,Tyskland.

Christian Friedrich flyttade den 26/5 1889 till Stockholm och var då cigarrarbetare. Han arbetade som verkmästare vid den av Otto Laulund drivna cigarrfabriken vid Bondegatan 1 i Stockholm. Rörelsen hade då övertagits av Arvid Lundquist från C.G. Kockum i Malmö.
Då AB Förenade Svenska Tobaks Fabriker bildats blev han förste verkmästare vid en av deras cigarrfabriker i Stockholm.

Därefter anställdes han vid Svenska Tobaksmonopolet vid cigarrfabriken i Stockholm och tjänstgjorde där till 1934.
Christian K F Kuhlemann avled 1937 och begravdes 30/12 1937 på Skogskyrkogården i Stockholm (kv. 19 n:r 251)

Fabrikskopplingar
Lundquist, Arvid & Co
STM, Stockholm
Förenade Svenska Tobaksfabriker