Kuhlemann, Christian H H

Herman Heinrich Christian Kuhlemann föddes 1855 och drev mellan 1887-1889 en mindre cigarrfabrik i Hälsingborg.

Han blev teknisk ledare vid C.G. Kockums fabrik i Malmö 1889-1906.
Teknisk ledare vid C.G. Kockums tobaksfabrik i Ystad som drevs av Ystads Nya Tobaksfabrik 1906-1908.
Resande för Ryska cigarettfabriken Prawda i Malmö fram till 1915.

Han begravdes den 22/3 1938 på Malmö S:t Pauli kyrkogård(Norra sidan, kv. 1, n:r 13)

Fabrikskopplingar
Kockum, C.G. & Co, Malmö
Kockum, C.G., Ystad
Kuhlemann, H.H. Chr.
Ystads Nya Tobaksfabrik, AB
Prawda, Ryska Cigarrettfabriken