Kockum, Lorens

Lorens Kockum föddes 6 maj 1773 i Malmö Caroli församling som son till sämskmakaremästaren och rådmannen Hindrich Kockum (1748-1825) och dennes maka Benedicta Sofia Holm (1753-1786).
Lorens var spannmålshandlare i Malmö
och gifte sig 1801 med Frans Suells dotter Anna Sofia Suell (1777-1831).

De hade barnen:

Frans Henrik, 27/9 1802 – 12/2 1875
Anna Caisa,
Sofia Christina, 6/11 1805
Catharina Margareta 24/1 1807
Cicilia, 27/4 1810 – 1892, gift Faxe
Maria Charlotta, 10/6 1814
Georg, 3/3 1812

Lorens Kockum avled 1825.

Fabrikskopplingar
Kockum, F.H. Tobaksfabrik