Kockum, Frans Henrik

Frans Henrik Kockum föddes 27/9 1802 på gården n:r 31 på Östergatan i Malmö S:t Caroli församling.
Han var son till fabrikören och handlanden Lorens Kockum och dennes hustru Anna Sofia Suell, dotter till tobaksfabrikören Frans Suell.

Frans Henrik reste, efter att ha avslutat sina studier i Malmö, till kontinenten, Lübeck för att där studera handel.
Efter återkomsten till Malmö blev han bokhållare vid faderns tobaksfabrik som fadern, Lorens, inköpt 1821.
Frans Henrik var bokhållare i företaget 1822-1825. Från 1 augusti 1825, efter faderns död, till 28 mars 1826 arrenderade han företaget för att den 29 mars 1826 överta det och inneha det till 1866.
1831 valdes han in bland stadens äldste och satt i stadsfullmäktige 1863 – 1875.

År 1838 inköpte han Holmen och lät bygga ett sommarhus.

1840 – 41 anlade han ett gjuteri och mekanisk verkstad på fastigheten Holmen i Malmö.  Redan efter ett år hade den verksamheten sextio anställda. Tillverkningen bestod till en början av spottlådor, strykjärn, spisar och lantbruksmaskiner. Företaget växte och började tillverka järnvägsvagnar. 1860 skrev han kontrakt med Nils Ericsson om leverans av 60 ballastvagnar till SJ.

År 1846 köpte han Örmo järnbruk i Konga, Småland, och överflyttade 1888 produktionen till Kallinge järnbruk i Ronneby vilket han startat 1849. År 1853 anlade han Skånska Sockerfabriks AB.

Han köpte ett tegelbruk i Lomma som byggdes ut till cementfabrik som 1871 såldes till Skånska Cement AB.
Kockums skeppbyggeri kunde 1873 leverera sitt första fartyg, lastångaren Tage Sylwan på 700 ton. Beställare var Ystads Ångfartygs Aktiebolag. Med tiden blev Kockums varv världens största och nedlades 1986.

Familjen bodde på Frans Suellgatan (Jörgen Kocks hus).

 

Han var gift med Kristina (Jeanne) Dorothe Beijer, f. 3/12 1805, d. 8/2 1875.

De hade barnen

Anna Sophia, f. 7/4 1831, d. 20/11 1895. gift Mattsson

Agneta Maria, f. 5/4 1833, d. 7/12 1904  gift 20/9 1854 med löjtnant Eduard Albert von Seth

Lorens Peter, f. 12/7 1834, d. 3/8 1899

Ida Margaretha, f. 9/5 1836, d. 1837

Gottfried Weddig Georg, f. 17/6 1838, d. 19/11 1875, civilingenjör. Övertog 1860 verksamheten på Holmen.

Frans Henrik, f. 2/7 1840, d. 18/2 1910

Emma Henrika. f. 9/5 1842, d. 30/4 1861,  ogift

Jeanne Franciska, f. 28/6 1845, d. 26/4 1852

 

——————————————————————–

Christina Dorotea avled den 8/2 1875

Frans Henrik avled den 12/2 1875.

De är begravda på Malmö gamla kyrkogård, avd. Gustav Adolfs torg, nr. 29

 

Källor:

Frans Suell Tobaksfabrik     1726 – 2002    Walter Loewe  2002
Pionjärerna i det Skånska näringslivet   Lars-Olof Georgsson       AN Ekonomi 1995

Fabrikskopplingar
Kockum, F.H. Tobaksfabrik

 

 

 

F.H. Kockum (1802 – 1875)                                                           F.H. Kockum d.y. (1840 – 1910)