König, Christian Adolf

Christian Adolf König, f. 1724, d. 1803, var dotterson till tobaksfabrikören Petter Schaey d.ä. i Karlskrona.

Christian Adolf König var gift med konstnären Wertmüllers äldsta syster Juliana Elisabeth
(f. 1744).
Enligt en uppgift ägde König Nordsjö gård nära Borensberg i Östergötland.

Vid konkursen 1781 var Königs ekonomi i botten. Han blev av med tobaksfabriken som sedermera övertogs av Petter Helin Pettersson.
König fortsatte med affärer i utlandet och ännu 1794 kvarbodde familjen i den stora våningen vid Regeringsgatan.
I ett brev från 1796 skriver hustrun Juliana att de flyttat till Östergyln på grund av för höga levnadsomkostnader i Stockholm. Där hyr det en egendom och hon skriver i brevet att hennes man på 20 år inte tjänat några pengar utan han har rest till och från Bordeaux.

År 1725 hade handelsmannen Eggert Havemester i Hamburg upprättat ett testamente där han inrättade en fidiekomiss i Hamburg bestående av ett hus vid Neuenwall 25 och ett lanthus med trädgård och äng i Eppendorf strax utanför staden. Egendomarna och dess inkomster skulle tillfälle den äldste i släkten och då dess siste innehavare avlidit föll egendomarna på Juliana König år 1798.

Paret Köning åkte till Hamburg och inflyttade i egendomen. De trivdes dock ej så bra och Juliana klagade på maken och att han inte kunde språket: ”ta mig fan det går an att hjälpa sig fram här i riket” skrev hon i ett brev.
På sommaren 1801 lämnade Christian Adolf König Hamburg för alltid och vistades hos olika vänner i Sverige.
Särskilt ofta var han hos riksgeografen Gustaf Fredric Linnerhielm på Olivehult i Östergötland.
König arrenderade Linnerhielms gård Dansäter och avled där 1803.
Julian hade kvar fidiekommissen i Hamburg till sin död 1812.