Kruskopf, Anders n:son

Ort: Varberg

Anders Nilsson Kruskopf, 1738-1804, var innehavare av Varbergs apotek. Den 22 mars 1796 erhöll han privilegium på att tillverka snus och karduser i Varberg.
1800 sålde han apoteket och började en anställning som underofficer vid Göta artilleriregemente.
Tobaksrörelsen nedlades i samband med hans flyttning från Varberg år 1800.