Vadstena Cigarrfabrik

Ort: Vadstena

Vadstena Cigarrfabrik inregistrerades den 9 augusti 1890 av Claes Mauritz Carling, Anders Wilhelm Hagsten, häradshövdingen Olof Victor Regnstrand, Lars Johan Sjunnesson och Sjunne Sjunnesson.
Delvis övertogs arbetarstammen från Prytz & Wiencken, vilken kort innan gjort konkurs och vilken fabrik omorganiserades och flyttades till Göteborg.

Vadstena Cigarrfabrik låg på andra våningen i fastigheten vid Sjögatan/Helgeandsgatan mellan 1890-1915.
Fastigheten inrymde senare ett snickeri ägt av Ernst Casell och har senare kallats Casellska gården.
C.M. Carling avled 1896 och efterträddes av änkan Hildur med sonen Adolf Berhard som sin ställföreträdare. Adolf avgick år 1900 och ersattes av Adolf Rydberg från Strängnäs. År 1904 utlöstes A.W. Hagsten och O.V. Regnstrand. Fabriken inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet år 1915.

Protokoll från Tarifföreningens Delegation i Stockholm N:o 792 anger:

S.P. N:o 41 för den 8 sept 1903.
Beskrifning öfver Vadstena Cigarrfabrik belägen å tomt N:o 27/30 Slottskvarteret i Vadstena.
Egare: Bolag
Tillverkning: Cigarrer
Drifkraft: För hand.
Uppvärmning: Murade kakelugnar och värmenecessärer
Torkning: Vid värmenecessärer.
Belysning: Fotogen
Brandsläcknings(redskap och) anordningar: Assuranssprutor.
Byggnadssätt och öfriga anordningar:
Fabrikshus och magasin (åt Sjögatan) reverterat trähus i 2 våningar under tak af dels tegel och dels plåt samt med brandmur mot grannens tomt.
Torkrum med delvis sten och delvis plåtbeklädda träväggar och dito innertak.
Boningshus (åt Helgeansgatan) lika byggnadssätt och utan brandmur mot fabrikshuset.

Vadstena den 11 aug. 1903
Carl v. Malmborg

Produkter

Arom
Varna

Personkoppling
Anders Wilhelm Hagsten
Claes Mauritz Carling

Källor

Seklernas Vadstena           Sven Bergman   1955

 

Casells gård